सूचना

2080-10-27: निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

2080-10-25: मतदान गर्न आउने बारे सूचना

2080-10-25: उम्मेदवारको अन्तिम नामावली तथा निर्विरोध निर्बाचित भएको सूचना

2080-10-24: उम्मेदवारी फिर्ता तथा उम्मेदवारको दाबी विरोध सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

2080-10-24: मनोनयन दर्ता गरेका उम्मेदवारको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

2080-10-23: राष्ट्रिय परिषद निर्वाचनको लागि मनोनयन दर्ता गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

2080-10-17: मनोनयन दर्ता र मतदान गर्ने समय सम्बन्धमा

2080-10-15: अन्तिम मतदाता नामावली र निर्वाचन हुन योग्य पालिकाहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

2080-10-09: प्रारम्भिक मतदाता नामावली र निर्वाचन हुन योग्य पालिकाहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

2080-10-08: स्थानीय, प्रदेश, र राष्ट्रिय परिषदको निर्वाचन २०८० निर्वाचन तालिका

2080-10-08: स्थानीय, प्रदेश, र राष्ट्रिय परिषदको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

2080-09-23: नेपाल स्काउट निर्वाचन सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सुचना

2080-09-21: राष्ट्रिय परिषद तथा प्रदेश स्काउट परिषद र निर्वाचन २०८० निर्वाचन कार्यतालिका

2080-09-21: प्रदेश स्काउट परिषद र राष्ट्रिय परिषद निर्वाचन कार्यतालिका र प्रारम्भिक मतदाता नामावली सार्वजनिक गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

2080-09-21: स्थानीय परिषद निर्वाचनको अन्तिम मतदाता नामावली सार्वजनिक गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

2080-09-20: निर्वाचन आचार संहिता २०८०

2080-09-11: निर्वाचन कार्यतालिका र प्रारम्भिक मतदाता नामावली सार्वजनिक गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

2080-09-03: OMRS मा युनिट दर्ता तथा नविकरण गर्न म्याद थप गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना !

2080-08-08: नेपाल स्काउटको निर्बाचन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना