मनोनयन दर्ता गरेका उम्मेदवारको अन्तिम नामावली (प्रदेश परिषद सदस्य)

कोशी प्रदेश : अन्तिम नामावली
मधेश प्रदेश : अन्तिम नामावली
बागमती प्रदेश : अन्तिम नामावली
गण्डकी प्रदेश : अन्तिम नामावली
लुम्बिनी प्रदेश : अन्तिम नामावली
कर्णाली प्रदेश : अन्तिम नामावली
सुदुरपश्चिम प्रदेश :अन्तिम नामावली