Events

JOTA-JOTI 2020

28September, 2020

JOTA-JOTI is the world’s largest digital Scout event taking place online and over the air. The educational event brings together more than 2 million Scouts every year in October for a weekend of Scouting and friendship. Young people can learn about communications technology and connect with fellow Scouts from over 171 countries.

Fun for everyone

(more…)

International Day of Peace (IDP) 2020

8September, 2020

स्काउटिङ्ग शिक्षाका माध्यमबाट बालबालिका तथा युवाहरुलाई भातृत्व भगिनित्व, जिबनोपयोगी शिप र बिश्व शान्ति लगाएतका बिषयमा निरन्तर रुपमा नेपाल स्काउटले विविध क्रियाकलापहरु संचालन गर्दै आइरहेको सर्वविधितनै छ। यसै सन्र्दभमा आउदै गरेको अन्तराष्ट्रिय शान्ति दिवस २०२० सेप्टेम्बर २१ लाई यस महामारी कोरोना (COVID 19) का बिच पनि उच्च सर्तकता अपनाउदै भब्यताका साथ मनाउन बिश्व स्काउट संगठन र संयुक्त राष्ट्र संधको परिपत्र अनुसार देहाय बमोजिमका बिभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गर्न गराउन सम्पुर्ण इकाईका स्काउटहरु, Messenger of Peace Local Coordinators, रोभर रेन्जर तथा स्काउट लिडरहरुमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। (more…)

Capacity Enhancement Webinar Series

27July, 2020

नेपाल स्काउटले बालबालिका, युवा तथा वयस्कहरुको बृहत्तर बिकास तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि बिश्व महामारी COVID-19 को विष्म परिस्थितिमा पनि क्रियाशिल भइ सूरुवात देखिनै विभिन्न कार्यक्रम मार्फत स्काउटिङ्ग कृयाकलापमा सक्रिय गराईरहेको अवगत नै छ । बिश्व महामारी COVID-19 का सन्दर्भमा हालको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न Online (Scouting from Home) कार्यहरुमा प्रेरीत गर्दै आइरहेकाछौं । (more…)

Virtual Youth Forum 2020

7June, 2020

नेपाल स्काउटले युवाहरुको बृहत्तर बिकासका लागि क्रियाशिल भइ बिश्व महामारी COVID19 बाट बच्न आम नेपालीमा जनचेतना अभिबृद्घीका लागि सूरुवात देखिनै पुर्वतयारीमा जुटीरहेको अवगतनैछ । बिश्व महामारी COVID19 का सन्दर्भमा हालको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न Online (Scouting from Home) कार्यहरुमा प्रोत्साहन गर्दै आएकोछ । (more…)

JAMBOREE ON THE INTERNET COMING APRIL 3-5: JOTI – SPECIAL EDITION

22March, 2020

Nepal Scouts encourages our scout members to join a special edition of Jamboree on the Internet (JOTI) announced by The World Organization of the Scout Movement (WOSM), the largest digital Scout event held annually, to connect Scouting and young people around the world from the comfort of their homes while coping with these challenging times.

(more…)

Climb the Baden Powell Scout Peak

26November, 2018

The Baden Powell Scout Peak is the second mountain peak in Nepal named after a foreigner and was approved by the government of Nepal in 2006. It is situated in the Ganesh Himal area at Langtang valley, North of Kathmandu with the height of 5,890 meters.

Locally known as Urkema Peak, it was renamed Baden Powell Scout Peak (5,890m) in 2006. The peak was named after the father of the Scouts movement by the Nepal Government to mark the centenary celebration of the International Scouts Movement. (more…)